Werkwijze

Coaching

Coaching is van tijdelijke aard, gemiddeld vijf tot zeven bijeenkomsten en kan individueel of in teams worden uitgevoerd. Een heldere coachingsvraag is de basis, de organisatiedoelen vormen het kader en het resultaat van de coaching moet bijdragen aan de realisatie van die organisatiedoelen.

Om helder te krijgen wat precies de coachingsvraag is en of coaching wel het juiste antwoord is, wordt een intakegesprek gevoerd met de opdrachtgever en de gecoachte(n). Dit is tevens het kennismakingsgesprek, waarin de gesprekspartners kunnen ervaren hoe de coach te werk gaat. Zij kunnen dat meenemen in hun besluitvorming om al dan niet met Melusine Koning Coaching & Meer in zee te gaan.

Een heldere coachingsvraag is de basis en de coachingsdoelen leiden tot het resultaat. Na het verkrijgen van de opdracht worden de vraag, de beoogde doelen, het gewenste resultaat en de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen uitgewerkt in een verslag. Zij vormen het kader van de coaching.

Supervisie

Supervisie aan beroepskrachten wordt individueel gegeven en omvat tien tot vijftien bijeenkomsten. Het intakegesprek wordt alleen met de betrokkene gedaan, daarin wordt verhelderd, wat de supervisievragen zijn.

In opleidingen geven wij supervisie om het ingroeien in de beroepsrol te ondersteunen. De groepjes bestaan maximaal uit drie deelnemers. Na goed gevolg ontvangen de deelnemers een voor de LVSB geldende supervisieverklaring.

Intervisie

Bij intervisie ligt in de eerste twee tot vier trainingsbijeenkomsten de nadruk op de training van de methode. Daarna werkt de groep een aantal keer zelfstandig. Vervolgens woont de trainer nog één of meer bijeenkomsten bij, waarin feedback op de werkwijze of training van bepaalde onderdelen kan worden gegeven.